Ολοκλήρωση θεραπειών και οι επόμενες ιατρικές εξετάσεις

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ολοκλήρωση των θεραπειών και τις επόμενες ιατρικές εξετάσεις

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates