Χρόνιες Παρενέργειες: Εξωτερική ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και βραχυθεραπεία

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις Χρόνιες παρενέργειες της Εξωτερικής ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας και βραχυθεραπείας

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates