Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να αντικαταστήσει την ψηφιακή μαστογραφία;

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί εάν η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να αντικαταστήσει την ψηφιακή μαστογραφία

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates