Μπορώ να κάνω βελονισμό στην οξεία φάση ενός προβλήματος;

Ο Νευροχειρουργός, Παναγιώτης Ζωγόπουλος, Υπεύθυνος του τμήματος Ιατρικού Βελονισμού, εξηγεί αν μπορώ να κάνω βελονισμό στην οξεία φάση ενός προβλήματος

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates