Διάσειση


Με τον όρο διάσειση εννοούμε τον τραυματισμό του εγκεφάλου που μεταβάλλει τη νοητική κατάσταση ή προκαλεί άλλα συμπτώματα. Πολλοί νομίζουν ότι δεν έχουν διάσειση, επειδή δεν είχαν απώλεια της συνείδησής τους. Ωστόσο, σημαντικός τραυματισμός μπορεί να συμβεί και χωρίς την απώλεια συνείδησης. Συχνά οι παίχτες του ποδοσφαίρου λένε «κουδουνίζει το κεφάλι μου», όταν ένα κτύπημα στο κεφάλι προκαλεί κουδούνισμα στα αυτιά, όμως τα συμπτώματα αυτά αποτελούν συχνά ένδειξη διάσεισης.


Πώς γίνεται η διάγνωση της διάσεισης;

Όταν υπάρχουν υπόνοιες για εγκεφαλική διάσειση, ο προπονητής ή ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής ή ο γιατρός της ομάδας πρέπει αμέσως να προβεί σε μια αρχική «άτυπη» αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Λίστα ελέγχου συμπτωμάτων
 • Εστιασμένη νευρολογική εξέταση
 • Εστιασμένη εξέταση προσανατολισμού που ελέγχει την ανάκληση γεγονότων της βραχυπρόθεσμης μνήμης, όπως το περιστατικό, το παιχνίδι, το σκορ, ή το τελευταίο γεύμα που καταναλώθηκε
 • Εστιασμένη εξέταση προσανατολισμού που ελέγχει την ανάκληση γεγονότων της μακροπρόθεσμης μνήμης, όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης
 • Αξιολόγηση της ικανότητας του αθλητή να διατηρήσει την προσοχή του σε σύνθετες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα να αναφέρει τους μήνες με ανάποδη φορά.

Η εγκεφαλική διάσειση, εάν δεν διαγνωστεί, μπορεί να θέσει τον αθλητή σε κίνδυνο για «σύνδρομο δεύτερης πρόσκρουσης» -έναν δυνητικά θανατηφόρο τραυματισμό που προκαλείται όταν ένας αθλητής υποστεί δεύτερο κτύπημα στο κεφάλι πριν να έχει επουλωθεί πλήρως ο προηγούμενος τραυματισμός.


Ποια είναι τα συμπτώματα/οι ενδείξεις μιας διάσεισης;

Τα συμπτώματα της διάσεισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Προβλήματα στην ισορροπία
 • Δυσκολία στην επικοινωνία, τη συγκέντρωση
 • Ζαλάδα
 • Υπνηλία
 • Κόπωση
 • Ευσυγκινησία
 • Έλλειψη πνευματικής διαύγειας, σύγχυση
 • Κεφαλαλγία
 • Ευερεθιστότητα
 • Δυσκολία στη μνήμη
 • Ναυτία
 • Νευρικότητα
 • Μυρμηκίαση ή μούδιασμα
 • Θλίψη
 • Ευαισθησία στο φως ή τον θόρυβο
 • Διαταραχές στον ύπνο (να κοιμάται πολύ ή να μην μπορεί να κοιμηθεί)
 • Προβλήματα όρασης - θολή ή διπλή όραση
 • Τάση για έμετο.

Πότε είναι ασφαλές να επιστρέψει κανείς στο παιχνίδι;

Όλοι οι αθλητές που υφίστανται διάσειση, ακόμη και αν είναι μικρή, θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση από εξειδικευμένο γιατρό πριν την επιστροφή τους στα γήπεδα. Οι αθλητές μπορούν να επιστρέψουν όταν δεν εμφανίζουν κανένα από τα συμπτώματα της διάσεισης και εφόσον δεν παρουσιάζουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια και μετά τη σωματική εξέταση.

Δυστυχώς, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν έχει επουλωθεί ο εγκέφαλος από τη διάσειση. Ακόμη και αν αποδράμουν όλα τα συμπτώματα, η επούλωση μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Η δοκιμασία της νευρογνωστικής λειτουργίας μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον καθορισμό της λειτουργίας του εγκεφάλου. Όταν αυτή συγκριθεί με την αρχική γενική εξέταση, και γίνει συνεκτίμηση με την ιατρική εξέταση, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των μελλοντικών κινδύνων.

Η αρχική γενική εξέταση συλλέγει στοιχεία σχετικά με τη γνωστική λειτουργία και τη σωματική ικανότητα ενός αθλητή, πριν τη διάσειση. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση της νευρογνωστικής λειτουργίας (συνήθως μέσω υπολογιστή) που εξετάζει πολλαπλά πεδία της εγκεφαλικής λειτουργίας, μεταξύ άλλων τη μνήμη, την επίλυση προβλημάτων, τον χρόνο αντίδρασης και τις ταχύτητες επεξεργασίας του εγκεφάλου. Ο έλεγχος της λίστας ελέγχου συμπτωμάτων, τα εργαλεία αξιολόγησης της διάσεισης, όπως το SCAT (Sideline Concussion Assessment Tool), και η εξέταση της ισορροπίας είναι άλλα παραδείγματα αρχικών αξιολογήσεων που μπορεί να είναι χρήσιμα.


Το παρόν παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη δική σας ορθή κρίση ή τη συμβουλή του γιατρού. 


Γίνε μέλος της Κοινότητας Metropolitan Hospital Connect

connect

get updates