Εκστρατείες και Προγράμματα Ενημέρωσης


Στην Κοινότητα Metropolitan Connect πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος και υπεύθυνα εκπαιδευμένος πολίτης μπορεί να διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ζητήματα πρόληψης υγείας αλλά και υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις.   Για το λόγο αυτό στόχος μας είναι η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της υγείας.

Οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης της Κοινότητας Metropolitan Connect αποτελούν φυσική επέκταση του στόχου για παροχή σωστής ενημέρωσης για διάφορα θέματα υγείας.  Η υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών είναι δύσκολη και απαιτεί συστηματική προσπάθεια και συχνά βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες. 

Για το σκοπό αυτό η Κοινότητά μας ανακοινώνει μια σειρά οργανωμένων προγραμμάτων τα οποία θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση ανθυγιεινών συμπεριφορών και στην υιοθέτηση συνηθειών που προστατεύουν και προάγουν την υγεία.  

Ακολουθείστε τα παρακάτω links για να εξερευνήσετε τα προγράμματα επικοινωνίας της κοινότητάς μας: connect

get updates