Ακτινοθεραπεία του μαστού με Γραμμικό Επιταχυντή

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την Ακτινοθεραπεία του μαστού με Γραμμικό Επιταχυντή

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates