Μπορώ να είμαι μέλος σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα εκτός του Metropolitan Connect;

A:

Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη συμμετοχή σας σε άλλες διαδικτυακές κοινότητες. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates