Πώς αντιμετωπίζεται η αθλητική κήλη?

Ο Θωμάς Διαμαντής, Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής, μας εξηγεί πώς αντιμετωπίζεται η αθλητική κήλη.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates