Τι είναι η αρτηριακή πίεση?(Video)

Ο Ιωάννης Λεκάκης, Διευθυντής Καρδιολόγος μας εξηγεί τι είναι η αρτηριακή πίεση.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates