Υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο πόνο;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τις ψυχολογικές επιπτώσεις στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο πόνο

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates