Υπάρχουν επιπλοκές στη μέθοδο της Νευροτροποποίησης για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ύπαρξη επιπλοκών στη μέθοδο της Νευροτροποποίησης στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates