Αποτιτανώσεις. Μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς χειρουργική επέμβαση?

Ο Διευθυντής της Μονάδας Μαστού Βασίλειος Βενιζέλος μας εξηγεί για το πώς μπορούν οι αποτιτανώσεις να αντιμετωπιστούν χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates