Η αναισθησία στην Θωρακοχειρουργική

Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας μιλάει για την αναισθησία στη Θωρακοχειρουργική

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates