Η χρήση του αξονικού τομογράφου και του συστήματος πλοήγησης (Video)

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας εξηγεί πως χρησιμοποιείται ο αξονικός τομογράφος και το σύστημα πλοήγησης σε συνδυασμό με τις γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία του γιατρού.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates