Οι αιτίες του καρκίνου του πνεύμονα (Video)

Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας εξηγεί τις αιτίες του καρκίνου του πνεύμονα. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates