Η αιτία των Κροταφογναθικών Διαταραχών (Video)

Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας εξηγεί τις αιτίες που συμβάλλουν στη δημιουργία κροταφογναθικών διαταραχών.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates