Οι ηλικίες ασθενών με ρευματικά προβλήματα

Ο Ρευματολόγος και Διευθυντής, Δήμος Πατρίκος, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις ηλικίες των ασθενών με ρευματικά προβλήματα

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates