Έχει ψυχολογικές επιπτώσεις το έμφραγμα; (Άρθρο)

Ο Διευθυντής Επεμβατικής Καρδιολογίας, Μιχαήλ Ζαΐρης μας απαντάει.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, είναι δυνατόν σε αρκετές περιπτώσεις, να προκαλέσει στους ασθενείς αίσθημα συναισθηματικής φόρτισης, φόβου και άγχους, τα οποία συνήθως είναι παροδικά. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα συναισθήματα αυτά να επιμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και σπανίως να οδηγήσουν σε καταθλιπτικό συναίσθημα. Εάν αυτό το καταθλιπτικό συναίσθημα επιμένει πέραν των 3-4 εβδομάδων, μη διστάσετε να μιλήσετε στο καρδιολόγο σας. Επίμονη καταθλιπτική συνδρομή, χρήζει θεραπευτικής παρέμβασης γιατί σε αντίθετη περίπτωση, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, επιβραδύνει σοβαρά την φυσιολογική επανένταξή σας αλλά και πιθανώς αυξάνει την πιθανότητα νέου καρδιακού επεισοδίου.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates