Πόσο σύντομα μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου μετά το έμφραγμα; (Άρθρο)

Ο Διευθυντής Επεμβατικής Καρδιολογίας, Μιχαήλ Ζαΐρης μας απαντάει για το πότε μπορούμε να επιστρέψουμε στη δουλειά μας μετά από ένα έμφραγμα.

Οι περισσότεροι ασθενείς, είναι δυνατόν, μετά το πέρας άλλοτε άλλου χρονικού διαστήματος από το έμφραγμα, να επιστρέψουν στην εργασία τους. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το χρόνο αυτό είναι η κατάσταση της υγείας σας μετά το έμφραγμα, αλλά και το είδος της εργασίας σας. Σε περίπτωση ασθενών που ανακάμπτουν γρήγορα από ένα μικρό έμφραγμα, είναι δυνατόν να επιστρέψουν στην εργασία τους σε περίπου 2 εβδομάδες, εάν η εργασία δεν περιλαμβάνει βαριά χειρωνακτική προσπάθεια.

Ασθενείς που επιτελούν βαριά χειρωνακτική προσπάθεια, θα χρειαστεί να επιστρέψουν αργότερα στην εργασία τους ή και σπανίως μπορεί θα χρειαστεί να αλλάξουν δουλειά.  Στη τελευταία περίπτωση, η κατάσταση υγείας του ασθενούς, παίζει καθοριστικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, ο καρδιολόγος σας θα σας βοηθήσει για το καθορισμό του χρόνου και του είδους της εργασίας που θα είστε ικανός να επιτελείτε μετά την αποκατάστασή σας.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates