Ενεργή παρακολούθηση προστάτη

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί τι είναι η ενεργή παρακολούθηση προστάτη

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates