Το Ανεύρισμα Κοιλιακής Αορτής: Μια καλοήθης θανατηφόρος πάθηση

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το Ανεύρισμα της Κοιλιακής Αορτής

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates