Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την παιδική σκολίωση (Video)

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής και Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Γεώργιος Σάπκας, εξηγεί πώς το μέγεθος της σκολίωσης του παιδιού επηρεάζει τη διαδικασία αντιμετώπισης και θεραπείας. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates