Η μέθοδος αντιμετώπισης των Κροταφογναθικών Διαταραχών (Video)

Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας μιλά για την σύντομη και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης των κροταφογναθικών διαταραχών. 

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates