Διαταραχές Κροταφογναθικής Διάρθρωσης: Τα πιο συχνά προβλήματα

Gnathos_440535313.jpgΟ Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας μιλά για τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με Διαταραχές Κροταφογναθικής Διάρθρωσης. 

Δείτε το video εδώ

Οι χειρουργικές επεμβάσεις στον οφθαλμό

Eyes_623509742.jpgΟ Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας μιλά για τις διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις των οφθλαμών.

Δείτε το video εδώ

Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας: Η αντιμετώπιση

Eyes_649587727.jpgΟ Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας μιλά για την αντιμετώπιση της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Δείτε το video εδώ

Ξηρά και υγρή μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας: Οι διαφορές και η αντιμετώπιση

Eyes_559751722.jpgΟ Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας εξηγεί τις διαφορές μεταξύ της ξηράς και της υγρής μορφής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και πως αντιμετωπίζονται. 

Δείτε το video εδώ

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Eyes_328094417.jpg

Ο Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας μιλά για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 

Δείτε το video εδώ

Συμπτώματα Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας

Eyes_328094417.jpgΟ Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα συμπτώματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Δείτε το video εδώ

Η Διαθλαστική Χειρουργική και οι ανωμαλίες που διορθώνει

Eyes_290154164.jpgΟ Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας εξηγεί ποιές οπτικές ανωμαλίες μπορεί να διορθώσει η Διαθλαστική Χειρουργική.

Δείτε το video εδώ

Ο Καταρράκτης: Συμπτώματα και Θεραπεία

ΟEyes_593311505.jpg Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος,  μας μιλά για τα συμπτώματα και τη θεραπεία του καταρράκτη.

Δείτε το video εδώ

Η χρήση της τεχνητής ίριδας

Eyes_243238471.jpgΟ Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση της τεχνιτής ίριδας.

Δείτε το video εδώ

Πρεσβυωπία: Οι μέθοδοι θεραπείας

Eyes_174190115.jpgΟ Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας παρουσιάζει τις διαφορετικές διαδικασίες θεραπείας για τη πρεσβυωπία.

Δείτε το video εδώ


connect

get updates