Θωρακοσκόπικη Χειρουργική vs Ρομποτική Χειρουργική

Lung_378098287.jpgΟ Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας μιλάει και συγκρίνει τις επεμβατικές μεθόδους της Θωρακοσκόπικης Χειρουργικής και της Ρομποτικής Χειρουργικής.


 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates