Σκολίωση: Μια κυρίως γυναικεία πάθηση

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας παρουσιάζει την σκολίωση ως μία κατά βάση γυναικεία πάθηση. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates