Πρόγνωση των Κροταφογναθικών Διαταραχών χωρίς την απαραίτητη αντιμετώπιση

Gnathos_321387005.jpgΟ Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας εξηγεί ποία είναι η πρόγνωση των Κροταφογναθικών Διαταραχών χωρίς την απαραίτητη αντιμετώπιση.


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates