Καθημερινότητα και περιορισμοί του ασθενούς μετά το χειρουργίο

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας μιλά για την καθημερινότητα και τους περιορισμούς που θα έχει ο ασθενής μετά το χειρουργίο στη σπονδυλική στήλη.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates