Ο ενήλικας ασθενής με σκολίωση

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας μιλά για τις παραμέτρους που πρέπει να λάβει υπόψη του ο ιατρός όταν έχει έναν ενήλικα ασθενή με σκολίωση. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates