Το Μέγεθος της Σκολίωσης του Ασθενούς

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας εξηγεί πώς το μέγεθος της σκολίωσης του κάθε ασθενή, επηρεάζει τη διαδικασία αντιμετώπισης και θεραπείας. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates