Ο κηδεμόνας: Ένας ιατρικός μύθος

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας εξηγεί γιατί ο κηδεμόνας έχει λίγη εως καθόλου αποτελεσματικότητα. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates