Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI)

Ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γεώργιος Καραβόλιας μιλάει για τη μέθοδο της Διαδερμικής Αντικατάστασης Αορτικής Βαλβίδας (TAVI).

Read more

Η σπουδαιότητα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στη διάγνωση

blog-electrocardiogram_538501666.jpg

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του μυός (μυοκαρδίου) της παλλόμενης καρδιάς στην πορεία του χρόνου.

Read more

Η παρέμβαση των φαρμακοποιών στον καρδιαγγειακό κίνδυνο

blog-pharmacist_intervention_407951575.jpg

Η παρούσα μελέτη έγινε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης των φαρμακοποιών στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μελέτη RxEACH πραγματοποιήθηκε σε 56 περιοχές «φαρμακευτικές κοινότητες» υπό την επίβλεψη των φαρμακοποιών.

Read more

Καρδιακή νόσος και άνοια σε ηλικιωμένους

blog-dementia_523663939.jpg

Η επιτυχής πρόληψη και θεραπείατης στεφανιαίας νόσου και του εγκεφαλικού επεισοδίου είχε ως αποτέλεσμα μία σημαντική αύξηση στην επιβίωση και στον πληθυσμό των ηλικιωμένων με συνεπαγόμενο τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας

Read more

H στεφανιογραφία σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

blog-coronary_disease_246950611.jpg

Σε μία προοπτική πολυκεντρική έρευνα, 4.146 ασθενείς με πιθανή στεφανιαία νόσο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν την κλασική θεραπεία είτε χωρίς είτε σε συνδυασμό με αξονική στεφανιογραφία.Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των ωφελημάτων της στεφανιογραφίας στη διάγνωση και στην εξέλιξη των ασθενών

Read more

Η γοητευτική ιστορία της μεταμόσχευσης καρδιάς

blog-heart_transplant_391493374.jpg

Πολύ πριν συλλάβει η φαντασία των απλών καθημερινών ανθρώπων την ιδέα γενικά της μεταμόσχευσης οργάνων από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι ερευνητές ήδη διενεργούσαν πρωτοποριακές ιατρικές και χειρουργικές μελέτες, ερευνώντας όλες εκείνες τις καθοριστικές παραμέτρους που θα οδηγούσαν τελικά στις σημερινές επιτυχίες της μεταμόσχευσης οργάνων. 

Read more

Kαι όμως, Το έμφραγμα προειδοποιεί!

blog-heart_warns_97501742.jpg

Σε αντίθεση με αυτό που οι περισσότεροι πιστεύουν, συχνά το έμφραγμα προειδοποιεί. Ή πιο σωστά, η καρδιά στέλνει εγκαίρως προειδοποιητικά μηνύματα. Διαβάστε ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσετε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.

Read more

7 Τροφές για υγιή καρδιά

blog-foods___heart_124479466.jpg

Για να έχετε δυνατή καρδιά, προσπαθήστε να περιλάβετε τα παρακάτω 7 τρόφιμα στη διατροφή σας. Τα καλά νέα είναι ότι επιλογές του τρόπου ζωής σας μπορούν να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς.

Read more

Κάπνισμα και καρδιοπάθεια

blog-Smoking__176089463.jpg

Αν ένας καπνιστής διακόψει το κάπνισμα πριν την ηλικία των 35 χρόνων, αποφεύγει κατά 90% τον κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Ακόμη αν διακόψει το κάπνισμα μετά από έμφραγμα της καρδιά διπλασιάζει το προσδόκιμο επιβίωσης. 

Read more

Η Σύγχρονη θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου

blog-Acute_myocardial_373339036.jpg

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η άμεση δι-άνοιξη της αποφραγμένης, της υπεύθυνης για το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ), στεφανιαίας αρτηρίας είναι το κλειδί της κλινικής εξέλιξης του αρρώστου . Η θρομβολυτική θεραπεία υπήρξε η πρώτη δραστική θεραπεία η οποία μείωσε τη θνητότητα στο ΟΕΜ με ανάσπαση του κύματος ST στο ΗΚΓράφημα (STEMI).

Read more


connect

get updates