ΟΣΤΑ, ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ & ΜΥΕΣ

Αυτό το Forum είναι για όσους ενδιαφέρονται για ζητήματα υγείας που άπτονται των Αρθρώσεων και του Μυοσκελετικού συστήματος. Επιλέγοντας την ενότητα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ θα έχετε πρόσβαση σε ενδιαφέροντα άρθρα από την παγκόσμια ιατρική βιβλιογραφία αλλά και από καταξιωμένους Έλληνες ιατρούς. Επιλέγοντας την ενότητα ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ μπορείτε να συμμετάσχετε σε συζητήσεις με άλλους που μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς και ανησυχίες με εσάς. Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια προσωπική σας εμπειρία που πιστεύεται ότι θα είναι χρήσιμη στα άλλα μέλη της κοινότητας.

Subpage_Library.jpg Subpage_Discussions.png


Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας μιλά για τις εξελίξεις στο τομέα της ελάχιστα παρεμβατικής κροταφογναθικής χειρουργικής τα τελευταίά χρόνια.

 


Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας εξηγεί τη διαδικασία των ελάχιστα παρεμβατικών μεθόδων, της Αρθροσκόπησης και της Αρθροκέντησης.


Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη χειρουργική μέθοδο της Αρθροσκόπησης.

 


Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας μιλά για την σύντομη και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης των κροταφογναθικών διαταραχών. 

 


Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας εξηγεί τις αιτίες που συμβάλλουν στη δημιουργία κροταφογναθικών διαταραχών. 

 Γίνε μέλος της Κοινότητας Metropolitan Hospital Connect

connect

get updates