Ποιές παθήσεις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά η επεμβατική καρδιολογία?

Ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Γεώργιος Καραβόλιας μιλάει γαι τις παθήσεις που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά η επεμβατική καρδιολογία.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates