Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Eyes_328094417.jpg

Ο Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας μιλά για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates