Διαταραχές Κροταφογναθικής Διάρθρωσης: Τα πιο συχνά προβλήματα

Gnathos_440535313.jpgΟ Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας μιλά για τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με Διαταραχές Κροταφογναθικής Διάρθρωσης. 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates