Η διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα

Lung_Ca_210382525.jpgΟ Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας εξηγεί τη διαδικασία διάγνωσης και αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα.


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates