Αθλητικές κακώσεις. Πώς προστατευόμαστε?

Ο Διευθυντής  Ορθοπαιδικής Ρομποτικής Χειρουργικής, Διονύσης Χίσσας, μας εξηγεί πως μπορούμε να προστατευτούμε από τις αθλητικές κακώσεις.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates