Μπορώ να οδηγήσω μετά το έμφραγμα?

Ο Διευθυντής Επεμβατικής Καρδιολογίας, Μιχαήλ Ζαίρης μας απαντάει.

Εάν οδηγείτε ιδιωτικό αυτοκίνητο ή μοτοποδήλατο, για ένα χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων θα πρέπει να απέχετε. Συνήθως, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να οδηγείτε το όχημά σας, με τη προϋπόθεση ότι η υγεία σας έχει αποκατασταθεί ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που οδηγείτε αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, μικρής ή μεγάλης χωρητικότητας, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας σας με ειδικές εξετάσεις πριν αναλάβετε εκ νέου την οδήγηση του οχήματος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρία του οχήματός σας, διότι είναι πιθανόν να έχετε ασφαλιστικά προβλήματα σε περίπτωση ατυχήματος με το όχημά σας. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates